Jane Dodds

Mae nifer o bobl wedi gofyn i mi pam rydw i eisiau bod yn AS newydd drosom.

Mae fy ateb yn un syml - oherwydd rydw i eisiau mynd i'r afael ar anghyfiawnder a helpu pobl cael y cyfle orau i gael bywyd da.

Wrth cael fy magu yn Wrecsam, dysgais bwysigrwydd gwasanaeth cyhoeddus gan fy mam a'm tad drwy gydol fy mywyd - roeddent yn weithgar iawn yn y gymuned.

Jane reading to children

Nhw wnaeth fy annog i weithio'n galed a derbyn yr addysg orau posib. Graddiais o Brifysgol Caerdydd ac hyfforddais i ddod yn weithiwr cymdeithasol. Am 27 mlynedd rydw i wedi bod yn gweithio i amddiffyn plant bregus yma a thramor.

Rwy'n byw ym Mhowys, tu fas i'r Trallwng, gyda fy ngŵr Patrick.

Nawr rydw i'n sefyll i fod yn AS newydd Brycheiniog a Maesyfed oherwydd credaf ein bod ni'n haeddu gwell gan ein gwleidyddion a Llywodraeth San Steffan. Rydw i eisiau sefyll cornel pawb yn ein cymuned sy'n teimlo'n siomedig gyda'r rheiny mewn grym.

Ar draws Powys gwelwn deuluoedd heb ddewis ond defnyddio banciau bwyd oherwydd methiannau enfawr cynllun credyd cynhwysol y Llywodraeth Geidwadol. Mae busnesau bach a ffermwyr yn ofni sut gall cynlluniau Ceidwadwyr ddinistrio eu bywoliaethau.

Mae trigolion wedi colli cyfleusterau cymunedol pwysig fel Swyddfeydd y Post, banciau a siopau, a heb drafnidiaeth gyhoeddus da. Gan fy mod i'n byw yma ym Mhowys, rwy'n gwybod pa mor bwysig yw hi fod gennym ni AS sy'n deall materion gwledig.

Mae'n bryd i ni gael llais cryf yn San Steffan a fydd yn brwydro dros ein cymunedau lleol.

Mae angen AS arnom fydd yn gweithio i sicrhau bywyd gwell ar eich cyfer chi a'ch teulu. Mae'r daflen hon yn cynnwys fy nghynllun positif i wneud hynny a gyda'ch cefnogaeth chi, gallaf lwyddo.

Jane Dodds

FY NGHYNULLUN POSITIF

ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Cefnogi ein GIG a gwella goal cymdeithasol;

Gwrthwynebu toriadau'r Ceidwadwyr;

Amddiffyn gwasanaethau gwledig pwysig;

Trwsio ein gwleidyddiaeth;

Amddiffyn ffermwyr a busnesau lleol.

Dysgu mwy

Cefnogi Jane

Dywedwch y byddwch yn pleidleisio dros Jane fel ein AS nesaf